КІРОВОГРАДЩИНА БІЗНЕСОВА

Департамент економічного розвитку і торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації

 • Головна
 • Про департамент
 • Програма розвитку
 • Регуляторна політика
 • Регіональний фонд
 • Інфраструктура
 • Навчання та стажування для підприємців
 • Нормативно-правові акти
 • Довідник підприємця
 • Обласна рада підприємців


 •  

   

   
  ЗАВДАННЯ ТА ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ  

  Департамент економічного розвитку і торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації і утворюється головою обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

  Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

  Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації в області:

  державної політики економічного і соціального розвитку;

  державної цінової політики;

  державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;

  державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

  державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

  єдиної державної зовнішньоекономічної політики.Відповідальним за виконання завдань щодо забезпечення реалізації державної регуляторної політики та розвитку підприємництва в області є відділ державної регуляторної політики та розвитку підприємництва.Основні напрямки роботи відділу:

  розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції відділу;

  бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

  бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими місцевими органами виконавчої влади з питань, віднесених до компетенції відділу;

  бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг, центрів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів;

  бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг, центрів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів;

  розробляє проекти регіональних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

  приймає участь у розробці, організації та контролю за виконанням заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва сприяння розвитку малого підприємництва в України;

  сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

  сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

  забезпечує участь у впровадженні заходів програми з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

  забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.Відділ, має право:

  одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  залучати до участі у вивченні окремих питань, що належать до його компетенції, спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

  користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

  скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.