Написати
8:48 | Середа | 20 вересня 2017
Головна
про департамент
Програма розвитку
Регуляторна політика
Регіональний фонд
Інфраструктура
Навчання та стажування для підприємців
Нормативно-правові акти
Довідник підприємця


 

 

 
Про Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області  

РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Скорочена назва - РФПП cтворений на виконання Закону України

"Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні"

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФОНДУ

Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області (РФПП) є окремою юридичною установою, створений для підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва в області. Засновник юридичної особи - Кіровоградська обласна рада.

Головна мета Фонду - надання фінансової підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів.

ЯК СПІВПРАЦЮВАТИ З ФОНДОМ?

Суб’єктами мікропідприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб’єктами малого підприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього підприємництва".

ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА.

Основними видами фінансової державної підтримки є:

1) часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва;

2) часткова компенсація лізингових, факторингових платежів та платежів за користування гарантіями;

3) надання гарантії та поруки за кредитами суб’єктів малого і середнього підприємництва;

4) надання кредитів, у тому числі мікрокредитів, для започаткування і ведення власної справи;

5) надання позик на придбання і впровадження нових технологій;

6) компенсація видатків на розвиток кооперації між суб’єктами малого і середнього підприємництва та великими підприємствами;

7) фінансова підтримка впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій;

8) інші види не забороненої законодавством фінансової державної підтримки.

Порядок використання коштів державного бюджету для фінансової державної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва затверджується відповідно до вимог бюджетного законодавства.

УМОВИ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

Фінансова допомога надасться виключно на впровадження бізнес-проектів інноваційного або інвестиційного спрямування виробничого або соціального характеру.

Фінансова допомога суб'єктам малого підприємництва надається на підставі рішення Наглядової ради Фонду за результатами конкурсного відбору проектів.

Для участі у конкурсі бізнес-проектів необхідно подати до фонду заявку про надання фінансової допомоги та бізнес-план проекту.

Заява про фінансову допомогу є уніфікованим документом, який відображає короткі відомості про підприємництво, назву інвестиційного проекту, обсяг фінансової допомоги та резюме проекту.

Відомості, викладені у заяві, використовуються для ідентифікації ідеї проекту та попередньої оцінки результатів, що плануються, в результаті впровадженій проекту.

Заява підлягає реєстрації працівниками фонду та розгляду на засіданні Наглядової ради. До заявки додаються копії статутних, установчих, реєстраційних, в тому числі і податкових документів.

За результатами розгляду заявки Наглядовою радою приймається рішення про доцільність надання фінансової допомоги і розробки бізнес-плану або відхилення заявки.

Договір про надання фінансової допомоги укладається регіональним Фондом із заявником на підставі протокольного рішення Наглядової ради.

Фінансування проекту проводиться у безготівковій формі через банківські поточні рахунки клієнтів.

Перерахування коштів регіональний фонд здійснює тільки після укладання Договору застави майна або іншої гарантії повернення коштів, якщо фінансова допомога є зворотною.

Співвідношення коштів фінансової допомоги до вартості заставного ліквідного майна становить 1:1,5

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації
Регіональний фонд підтримки підприємництва в Кіровоградській області

Розробка: Хост © 2006 webmaster@host.kr.ua