КІРОВОГРАДЩИНА БІЗНЕСОВА

Департамент економічного розвитку і торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації

 • Головна
 • Про департамент
 • Програма розвитку
 • Регуляторна політика
 • Регіональний фонд
 • Інфраструктура
 • Навчання та стажування для підприємців
 • Нормативно-правові акти
 • Довідник підприємця
 • Обласна рада підприємців


 •  

   

   
  Про Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області  
  РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  Скорочена назва - РФПП cтворений на виконання Закону України

  "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні"

  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФОНДУ

  Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області (РФПП) є окремою юридичною установою, створений для підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва в області. Засновник юридичної особи - Кіровоградська обласна рада.

  Головна мета Фонду - надання фінансової підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів.

  ЯК СПІВПРАЦЮВАТИ З ФОНДОМ?

  Суб’єктами мікропідприємництва є:

  фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

  юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

  Суб’єктами малого підприємництва є:

  фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

  юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

  Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

  Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього підприємництва".

  ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА.

  Основними видами фінансової державної підтримки є:

  а) фінансова допомога на зворотній основі на впровадження бізнес- проектів у безготівковій формі безвідсотково, терміном до 3-х років, за умови цільового використання коштів та обов’язкового їх повернення;

  б) фінансова допомога на безповоротній основі на повну або часткову компенсацію відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами МСП у банківських установах для впровадження бізнес-проектів;

  2) фінансування інших заходів обласної програми розвитку малого та середнього підприємництва:

  а) проведення експертизи проектів (у разі необхідності);

  б) проведення підготовки кадрів для малого і середнього бізнесу;

  в) фінансування заходів з підтримки підприємництва – проведення семінарів, нарад, виставок та інших організаційних заходів;

  г) патентування інтелектуальної власності суб’єктів МСП, проведення сертифікації нових видів продукції;

  д) фінансування інших заходів з підтримки підприємництва, не заборонених чинним законодавством, за окремим рішенням Наглядової ради Фонду.

  УМОВИ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

  Фінансова допомога надасться виключно на впровадження бізнес-проектів інноваційного або інвестиційного спрямування виробничого або соціального характеру.

  Фінансова допомога суб'єктам малого підприємництва надається на підставі рішення Конкурсної Комісії Фонду за результатами конкурсного відбору проектів.

  Для участі у конкурсі бізнес-проектів необхідно подати до фонду заявку про надання фінансової допомоги та бізнес-план проекту.

  Заява про фінансову допомогу є уніфікованим документом, який відображає короткі відомості про підприємництво, назву інвестиційного проекту, обсяг фінансової допомоги та резюме проекту.

  Відомості, викладені у заяві, використовуються для ідентифікації ідеї проекту та попередньої оцінки результатів, що плануються, в результаті впровадженій проекту.

  Заява підлягає реєстрації працівниками фонду та розгляду на засіданні Конкурсної Комісії. До заявки додаються бізнес план,копії статутних, установчих, реєстраційних, в тому числі і податкових документів.

  За результатами розгляду заявки Наглядовою радою приймається рішення про доцільність надання фінансової допомоги або відхилення заявки.

  Договір про надання фінансової допомоги укладається регіональним Фондом із заявником на підставі протокольного рішення Наглядової ради.

  Фінансування проекту проводиться у безготівковій формі через банківські поточні рахунки клієнтів.

  Перерахування коштів регіональний фонд здійснює тільки після укладання Договору застави майна або іншої гарантії повернення коштів, якщо фінансова допомога є зворотною.

  Співвідношення коштів фінансової допомоги до вартості заставного ліквідного майна становить 1:1,5