КІРОВОГРАДЩИНА БІЗНЕСОВА

Департамент економічного розвитку і торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації

 • Головна
 • Про департамент
 • Програма розвитку
 • Регуляторна політика
 • Регіональний фонд
 • Інфраструктура
 • Навчання та стажування для підприємців
 • Нормативно-правові акти
 • Довідник підприємця
 • Обласна рада підприємців


 •  

   

   
  Наглядова рада Фонду:  

  СКЛАД
  Наглядової ради Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області


  ЛОБАНОВА
  Світлана Василівна
  - співголова Наглядової ради, заступник голови обласної державної адміністрації
  ГУГЛЕНКО
  Юрій Олександрович
  - співголова Наглядової ради, перший заступник голови обласної ради

  Секретар Наглядової ради

  ТКАЧЕНКО
  Тетяна Василівна
  - заступник начальника управління – начальник відділу департаменту економічного
  розвитку і торгівлі облдержадміністрації

  Члени Наглядової ради:

  МІРОШНІЧЕНКО
  Олексій Сергійович
  - голова постійної комісії обласної ради з питань промисловості, підприємництва та розвитку інфраструктури
  ПЕТРУШЕВСЬКИЙ
  Петро Григорович
  - голова правління облспоживспілки
  РАХУБА
  Ніна Афанасіївна
  - директор департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації
  САМІЛЯК
  Тамара Сергіївна
  - голова правління громадської організації "Спілка підприємців Кіровоградської області"
  СЕРПОКРИЛОВ
  Віктор Миколайович
  - радник голови обласної державної адміністрації
  КОЛОМІЙЦЕВ
  Андрій Олександрович
  - Приютівський селищний голова (за згодою)
  ШЕРЕМЕТ
  Сергій Вікторович
  - директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації


  Наглядова рада Фонду: є вищим колегіальним органом Фонду, який здійснює організацію та контроль за діяльністю виконавчої дирекції Фонду;

   Утворюється у складі:

  • співголів Наглядової ради, якими є заступник голови обласної ради та заступник голови облдержадміністрації, до функціональних повноважень яких належать питання щодо сприяння розвитку підприємництва;
  • секретаря та членів Наглядової ради з числа представників структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної ради, громадських організацій об'єднань підприємців тощо.

  Склад Наглядової Ради повинен бути непарної кількості та кожен член має право одного голосу.

   Функції Наглядової ради Фонду:

  • погоджує Положення про створені Фондом відокремлені підрозділи без права юридичної особи;
  • визначає напрямки діяльності Фонду;
  • визначає основні напрямки використання коштів Фонду;
  • розглядає та приймає рішення про фінансування проектів і програм, які спрямовані на розвиток підприємницької діяльності і виконуються за участю Фонду;
  • за результатами розгляду звіту керівника Фонду про підсумки роботи за квартал приймає рішення щодо його преміювання;
  • розглядає та затверджує звіти ревізійної комісії, приймає рішення щодо виявлених порушень.

  Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його членів.

  Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Наглядової ради та оформлюються протоколом.

  Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

  Скликання Наглядової ради Фонду та організація проведення її засідання здійснюється за рішенням одного із Співголів Наглядової ради, або на вимогу більшої половини складу Наглядової ради.